Strona Główna ˇ Artykuły ˇ Galeria ˇ Patron szkoły ˇ Historia szkoły ˇ Hymn szkoły   |   June 22 2018 07:01:09

Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Kontakt z administratorem
Galeria

Dyrekcja
Kontakt ze szkołą
Nauczyciele
Statut SP 3
Program Profilaktyki
Program Wychowawczy
Samorząd Uczniowski
Regulamin świetlicy
Patron szkoły
Historia szkoły
Hymn szkoły
Kalendarz roku szkolnego 2010/2011

Harmonogram zajęć dodatkowych 2010/2011
Wiadomości sportowe
Publikacje nauczycieli
Współpraca ze Stowarzyszeniem WIOSNA
Klub Młodego Europejczyka SP 3
Rada Rodziców
Nasza szkoła, naszą szansą
_
Juliusz Słowacki
Prezentacja
Gra
_
Absolwenci SP 3     on
_
Jak minął rok 2005/6     on
_
  
 Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
im. Juliusza Słowackiego w Lublinie


2.IX.1970 r. Rozpoczyna swą działalność (w nowym budynku przy ul. Balladyny 22) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie. Kierownikiem Szkoły zostaje mianowany mgr Jan Miturski (pełni tę funkcję do 1980 r.);


zastępcami: mgr Zofia Chodak i p. Aniela Świderska. Półinternatem kieruje mgr Janina Hamerla (do 1978 r.). Do szkoły uczęszcza 1038 uczniów w 31 oddziałach. Zatrudnionych jest 38 nauczycieli. Lekcje odbywają się w 22 salach lekcyjnych.

1971/72 r. Do szkoły uczęszcza największa liczba uczniów 1368. Pracuje 51 nauczycieli. Lekcje odbywają się od godziny 7.00 do 19.00. Zastępcą kierownika zostaje mgr Zofia Rudzińska-Kasperek (do 1978 r.). W szkole działa zespół taneczny prowadzony przez p. Danutę Gryczan, chór kierowany przez p. Barbarę Saczuk, harcerstwo i liczne koła zainteresowań.

1971/72 r. Lata 70-te to czas wielkich sukcesów zespołu tanecznego „Malwinki”. Zespół zdobywa Puchar Prezydenta Miasta i pierwsze miejsca na festiwalach folklorystycznych. Występuje na koncertach w Muszli Koncertowej, w Chatce Żaka, w Teatrze im. Juliusza Osterwy, w osiedlowych domach kultury.

25.V.1972 r. Szkole nadano imię Juliusza Słowackiego. Po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły („Nauka z młodością się wiąże...”), autorstwa: Elżbiety Konarzewskiej (muzyka) i Amalii Hanzlówny (słowa).

VI. 1973 r. Reprezentacja dziewcząt zdobywa I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych.

V. 1977 r. Reprezentacja chłopców w siatkówce zdobywa I miejsce na Strefowych Mistrzostwach Polski w Piłce Siatkowej.

1.IX.1978 r. Zastępcą kierownika zostaje mgr Janina Kowalczyk (do 1982 r.) a w 1979 r. mgr Helena Czyżewska (do 1980 r.). W 1980 r. stanowisko zastępcy dyrektora obejmuje mgr Janina Matyja (do 1985 r.).

VI. 1979 r. Reprezentacja chłopców zdobywa I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych.

1.IX.1981 r. Dyrektorem szkoły zostaje mianowany mgr Wiesław Miller. W szkole uczy się 811 uczniów w 28 oddziałach. Półinternatem kieruje od 1980 r. p. Janina Wrońska ( do 1999r.).

1.IX.1983 r. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Wanda Dudzińska (do 1985 r.). Stanowisko pedagoga szkolnego pełni od 1982 r. mgr Eliza Wrzesińska.

1983 r. Reprezentacja szkoły w gimnastyce zdobywa I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych, zespół chłopców w piłce nożnej wygrywa rywalizację międzyszkolną.

V.1985 r. Na dyrektora szkoły powołano mgr Krystynę Wajdyk.

27.V.1985 r. Powstaje Kącik Patrona i Tradycji Szkoły.

1.09.1985 r. Nowymi zastępcami dyrektora zostają: mgr Halina Gogolin (do 1991 r.) i p. Wanda Kowalczyk (do 1998 r.).

26.V.1986 r. Następuje odsłonięcie popiersia Juliusza Słowackiego autorstwa p. Jerzego Kierskiego.

V.1987 r. Szkoła bierze aktywny udział w obchodach 30-lecia LSM.

V. 1987 r. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to okres sukcesów odnoszonych przez chór prowadzony przez p. Barbarę Saczuk. W latach 1988 i 1990 zdobywa I miejsce na Harcerskim Festiwalu Zespołów Artystycznych w Lublinie. W X. 1995 r. uświetnia uroczystość Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowaną przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Lublinie. Chór uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych.

1.X.1990 r. Mianowanie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie mgr Tadeusza Jasionki (do 2005 r.). W szkole uczy się 1040 uczniów w 38 oddziałach. Zatrudnionych jest 58 nauczycieli.

7.XI.1990 r. Ma miejsce uroczystość poświęcenia szkoły i sztandaru.

1.IX.1991 r. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Wiesława Wasilewska (do 2005 r.).

1991/92 r. Z inicjatywy dyrektora szkoły ustanowiona zostaje nagroda „Szkolny Nobel”. Decyzją Rady Pedagogicznej otrzymuje ją uczeń wyróżniający się w nauce, zachowaniu i mający szczególne osiągnięcia. Dotychczas otrzymali ją następujący uczniowie: Marek Bednarczyk, Anna Kołodziejczyk, Katarzyna Szymaniak, Ewa Suchora, Michał Jakubas, Kinga Franciszkiewicz, Aleksandra Mazur, Tomasz Turski.

1.IX.1992 r. Do użytku oddano nowe skrzydło szkoły mieszczące szatnie, bibliotekę, salę katechetyczną, pracownię komputerową, językową, geograficzną.

12.X.1995 r. Szkoła uroczyście obchodzi 25-lecie istnienia.

I. 1997 r. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. U. Mojak i p. A. Nadolskiej przeprowadza wśród uczniów i rodziców zbiórkę pieniędzy na rzez renowacji Cmentarza Orląt we Lwowie.

VI. 1997 r. Uczeń Marcin Paluch zajmuje II miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (dystans 2000 m.). W mistrzostwach makroregionu zajmuje III miejsce.

1997/98 r. Uczniowie pod kierunkiem p. M. Psujek zajmują I miejsce w II Konkursie Teatrzyków Ekologicznych organizowanym przez SP nr 46 w Lublinie.

V. 1998 r. Reprezentacja dziewcząt wygrywa międzyszkolną rywalizację w lekkoatletyce. Uczestniczą w mistrzostwach wojewódzkich. Drużyna chłopców w piłce nożnej w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej zajmuje II miejsce.

1.IX.1998 r. W związku z reformą szkolnictwa szkoła zostaje przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową. Kieruje nią dyrektor Tadeusz Jasionka. Funkcja zastępcy dyrektora zostaje powierzona mgr Agnieszce Adamczyk, a od IX do XII 1999 r. mgr Elżbiecie Duszyńskiej.

III. 1999 r. Uczennica Justyna Lawenda zostaje laureatką Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego im. Józefa Czechowicza. Wyróżnienie otrzymuje Agnieszka Wojtowicz.

29.V.1999 r. Odbywa się I edycja Międzyszkolnego Konkursu im. Juliusza Słowackiego, którego inicjatorkami są: p. E. Bułhak i p. M. Psujek. Uczniowie naszej szkoły zajmują III miejsce. Nagrodzone prace plastyczne i literackie są zaprezentowane na pokonkursowej wystawie „Słowacki w karykaturze i parodii”. Kolejne edycje tego konkursu corocznie odbywają się w naszej szkole.

VI.1999 r. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie klas szóstych jako absolwenci opuszczają   mury szkoły.

VI. 1999 r. Reprezentacja dziewcząt i chłopców uczestniczy w Wojewódzkich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w Puławach. W konkurencji biegu na dystans 110 m. przez płotki III miejsce zajął Rafał Naryński.

1.IX.1999/2000 Rozpoczynają się uroczyste obchody Roku Słowackiego. W szkole mają miejsce liczne   konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie.

4.IX.1999 r. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego przy ulicy Skierki. Szkoła przejmuje opiekę nad pomnikiem.

IX. 1999 r. Reprezentacja szkoły w Ogólnopolskim Turnieju Sprawnościowo – Obronnym w Zakopanem zajmuje V miejsce.

X. 1999 r. Szkoła zajmuje II miejsce w XI edycji Alertu Ekologicznego (pod kierunkiem p. B. Matyjasek, p. B. Paluszek, p. J. Matraszek).

III. 2000 r. W Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej reprezentacja chłopców w piłce siatkowej zdobywa III miejsce.

IV. 2000 r. Uzyskanie tytułu laureata w Międzyszkolnym Konkursie na „słuchowisko radiowe inspirowane listami Juliusza Słowackiego do matki”. Słuchowisko zostało zaprezentowane na antenie radia Lublin w programie „Jasiek”. Scenariusz opracowała p. E. Bułhak.

VI. 2000 r. Reprezentacja Szkoły w Wojewódzkich Mistrzostwach Lekkoatletycznych w Zamościu w Konkurencji Sztafety 4 x 100 m. zajęła III miejsce. Mistrzem Województwa w konkurencji 100 m. zostaje Łukasz Kubecki.

VI. 2000 r. Delegacja uczniów naszej Szkoły bierze udział w uroczystości otwarcia „Jagiellońskiego Szlaku Unii Lubelskiej”.

20.VI.2000 r. Szkoła żegna po raz ostatni absolwentów klas ósmych.

r. szk. 2000/2001 W roku szkolnym 2000/01 w szkole uczy się 660 uczniów w 25 oddziałach. Pracuje 56 nauczycieli. Od IX.1998 roku szkoła ma swoją stronę w Internecie: www.sp3lublin.z.pl,  e-mail:sp3@z.pl

Wydawana jest gazetka „Top Secret” (poprzednia „Julek S.”). redagowana przez uczniów pod kierunkiem p. M. Psujek i p. I. Luchowskiej.

Szczególnie ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły odgrywają rodzice.
W ostatnim 10-leciu pracą Komitetu Rodzicielskiego kierowali: p. Ryszard Jakimiuk, p. Henryk Wiktor, p. Jan Masłowski.

Lata 90-te to okres ważnych inicjatyw dydaktyczno – wychowawczych podejmowanych przez dyrekcję i nauczycieli. Wymiernym efektem tych działań jest liczba ponad 40 laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

W ciągu 30 lat istnienia w szkole uczyło 240 nauczycieli.
Najdłużej pracują:

 • p. Zofia Sitarska,

 • p. dyr. Wiesława Wasilewska,

 • p. Alicja Gnutek,

 • p. Eliza Wrzesińska.

Natomiast spośród nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę lub do innej szkoły:

 • p. Barbara Saczuk,

 • p. Krystyna Podstawka,

 • p. Janina Wrońska,

 • p. Danuta Kucharska,

 • p. Sławomir Filip,

 • p. Barbara Karska,

 • p. Ewa Struk,

 • p. Teresa Wessely,

 • p. Irena Facon,

 • p. Elżbieta Wnuk,

 • p. dyr. Wanda Kowalczyk,

 • p. Henryka Grydek,

 • p. Jolanta Staszewska,

 • p. Marianna Banaszak.

26.V.2001 r. Uroczyste obchody 30-lecia Szkoły.

31.VIII.2005 r. Pan Tadeusz Jasionka po 15 latach sprawowania funkcji Dyrektora SP nr 3 kończy kadencję. Ze stanowiska z-cy Dyrektora odchodzi p. Wiesława Wasilewska.

1.IX.2005 r. Pani Violetta Olejewska obejmuje w drodze konkursu funkcję Dyrektora Szkoły. Funkcję zastępcy Dyrektora pełni pani Agnieszka Adamczyk-Syta.

2005/2006 r. Rozpoczyna się termomodernizacja Szkoły. To wynik wielu starań podejmowanych przez dyrektora Tadeusza Jasionkę, przez panią Celinę Stasiak - nauczycielkę naszej Szkoły i radną oraz przez panią dyrektor Violettę Olejewską.

2006/2007 r. Kontynuowany jest remont Szkoły. Wszyscy pracownicy Szkoły angażują się w jego przebieg. Nasza Szkoła wypiękniała! W roku szkolnym 2006/07 w szkole jest 20 oddziałów. Szkoła ma swoją nową stronę w Internecie: www.sp3.lublin.pl

- twórcą i administratorem strony jest p. Irena Luchowska.

Lata 2001-2006 Jesteśmy nowoczesną placówką, wyposażoną w pracownię internetową i centrum multimedialne.
- Osiągane w latach 2003-2006 wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową były wyższe od średnich uzyskiwanych w kraju, województwie i mieście.
- Uczniowie uzyskują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i sportowych.
- Organizujemy i uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, włączamy się w akcje charytatywne i ekologiczne.
- Aktywnie włączamy się w działania w ramach Lubelskiego Dnia Samorządności.
- Wyróżniamy najlepszych uczniów na Apelu Prymusów, corocznie przyznajemy nagrodę Szkolnego Nobla. W latach 2001-2006 otrzymali ja: Magdalena Mazur, Katarzyna Kamieniecka, Katarzyna Karolak, Nikodem Starek, Klaudia Stępniak i Jagoda Nykiel.
- Realizowanych jest wiele ciekawych programów i przedsięwzięć: związanych z bezpieczeństwem uczniów, zapobieganiem agresji, wychowaniem patriotycznym i prozdrowotnym.
- Działające w szkole koła pozwalają na rozwój zainteresowań i pogłębianie wrażliwości uczniów.
- Corocznie organizowany jest Międzyszkolny Konkurs im. Juliusza Słowackiego a także Dni Otwarte Szkoły.
- Nadrzędnym celem podejmowanych przez nauczycieli działań jest nauczenie uczniów rzetelnej pracy, odpowiedzialności za swoje czyny, szacunku dla drugiego człowieka; tak aby przygotować młodych ludzi do życia we współczesnej rzeczywistości.
- Pracą Komitetu Rodzicielskiego kieruje p. Wiesław Jaszcz.
- W latach 2001-2006 na emeryturę przeszło wielu doświadczonych nauczycieli i pracowników szkoły: p. Wanda Kotarska, s. Teresa Drewnowska, p. Halina Surdacka, p. Wiesława Wasilewska, p. Jolanta Majczak, p. Ewa Leszczyńska, p. Beata Paluszek oraz p. Wanda Drzewiecka, p. Julia Gnutek, p. Teodora Rudzińska, p. Halina Szymczak, p. Józef Brutkowski, p. Stanisław Karpiński.

22 XI 2006 r. Uroczyście obchodziliśmy jubileusz XXXV-lecia Szkoły.

Przygotowała : Urszula Mojak

  
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
_
Flash Zegar
_
Kalendarz
Czerwiec 2018
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
_

Copyright © 2006
Theme by Matonor