Logowanie

Nie pamiętasz hasła? Załóż nowe konto

Sonda

brak ankiet

Skontaktuj się z nami

81 525 25 26

Sport szkolny
Szkola Dobrych Praktyk
Rok odkrywania talentów
Librus
Akademia Przyszłości
tik-tak
okbdi
Moje miasto bez elektrośmieci
Mam kota na punkcie mleka
Rowerowa szkoła
Mistrzowie kodowania
Gaudium

Historia szkoły

Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
im. Juliusza Słowackiego w Lublinie2 IX 1970 r. Rozpoczyna swą działalność (w nowym budynku przy ul. Balladyny 22) Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie. Kierownikiem Szkoły zostaje mianowany mgr Jan Miturski (pełni tę funkcję do 1980 r.);


zastępcami: mgr Zofia Chodak i p. Aniela Świderska. Półinternatem kieruje mgr Janina Hamerla (do 1978 r.). Do szkoły uczęszcza 1038 uczniów w 31 oddziałach. Zatrudnionych jest 38 nauczycieli. Lekcje odbywają się w 22 salach lekcyjnych.

Rok szkolny 1971/72

Do szkoły uczęszcza największa liczba uczniów 1368. Pracuje 51 nauczycieli. Lekcje odbywają się od godziny 7.00 do 19.00. Zastępcą kierownika zostaje mgr Zofia Rudzińska-Kasperek (do 1978 r.). W szkole działa zespół taneczny prowadzony przez p. Danutę Gryczan, chór kierowany przez p. Barbarę Saczuk, harcerstwo i liczne koła zainteresowań.Lata 70-te to czas wielkich sukcesów zespołu tanecznego „Malwinki”. Zespół zdobywa Puchar Prezydenta Miasta i pierwsze miejsca na festiwalach folklorystycznych. Występuje na koncertach w Muszli Koncertowej, w Chatce Żaka, w Teatrze im. Juliusza Osterwy, w osiedlowych domach kultury.

25 V 1972 r. Szkole nadano imię Juliusza Słowackiego. Po raz pierwszy odśpiewano hymn szkoły („Nauka z młodością się wiąże...”), autorstwa: Elżbiety Konarzewskiej (muzyka) i Amalii Hanzlówny (słowa).

1 IX 1978 r. Zastępcą kierownika zostaje mgr Janina Kowalczyk (do 1982 r.) a w 1979 r. mgr Helena Czyżewska (do 1980 r.). W 1980 r. stanowisko zastępcy dyrektora obejmuje mgr Janina Matyja (do 1985 r.).

1 IX 1981 r. Dyrektorem szkoły zostaje mianowany mgr Wiesław Miller. W szkole uczy się 811 uczniów w 28 oddziałach. Półinternatem kieruje od 1980 r. p. Janina Wrońska ( do 1999r.).

1 IX 1983 r. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Wanda Dudzińska (do 1985 r.).

maj 1985 r. Na dyrektora szkoły powołano mgr Krystynę Wajdyk.

27 V 1985 r. Powstaje Kącik Patrona i Tradycji Szkoły.

1 IX 1985 r. Nowymi zastępcami dyrektora zostają: mgr Halina Gogolin (do 1991 r.) i p. Wanda Kowalczyk (do 1998 r.).

26 V 1986 r. Następuje odsłonięcie popiersia Juliusza Słowackiego autorstwa p. Jerzego Kierskiego.

maj 1987 r. Szkoła bierze aktywny udział w obchodach 30-lecia LSM.

 Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to okres sukcesów odnoszonych przez chór prowadzony przez p. Barbarę Saczuk. W latach 1988 i 1990 zdobywa I miejsce na Harcerskim Festiwalu Zespołów Artystycznych w Lublinie. W X. 1995 r. uświetnia uroczystość Dnia Komisji Edukacji Narodowej przygotowaną przez Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Lublinie. Chór uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych.

1 X 1990 r. Mianowanie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie mgr Tadeusza Jasionki (do 2005 r.). W szkole uczy się 1040 uczniów w 38 oddziałach. Zatrudnionych jest 58 nauczycieli.

7 XI 1990 r. Ma miejsce uroczystość poświęcenia szkoły i sztandaru.

1 IX 1991 r. Zastępcą dyrektora zostaje mgr Wiesława Wasilewska (do 2005 r.).

Rok szkolny 1991/92 

Z inicjatywy dyrektora szkoły ustanowiona zostaje nagroda „Szkolny Nobel”. Decyzją Rady Pedagogicznej otrzymuje ją uczeń wyróżniający się w nauce, zachowaniu i mający szczególne osiągnięcia. Jego imię i nazwisko zostaje upamiętnione na specjalnej tablicy w szkole.

1 IX 1992 r. Do użytku oddano nowe skrzydło szkoły mieszczące szatnie, bibliotekę, salę katechetyczną, pracownię komputerową, językową, geograficzną.

12 X 1995 r. Szkoła uroczyście obchodzi 25-lecie istnienia.

1997 r. Samorząd Uczniowski pod kierunkiem p. U. Mojak i p. A. Nadolskiej przeprowadza wśród uczniów i rodziców zbiórkę pieniędzy na rzez renowacji Cmentarza Orląt we Lwowie.

1 IX 1998 r. W związku z reformą szkolnictwa szkoła zostaje przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową. Kieruje nią dyrektor Tadeusz Jasionka. Funkcja zastępcy dyrektora zostaje powierzona mgr Agnieszce Adamczyk, a od IX do XII 1999 r. mgr Elżbiecie Duszyńskiej.

29 V 1999 r. Odbywa się I edycja Międzyszkolnego Konkursu im. Juliusza Słowackiego, którego inicjatorkami są: p. E. Bułhak i p. M. Psujek. Uczniowie naszej szkoły zajmują III miejsce. Nagrodzone prace plastyczne i literackie są zaprezentowane na pokonkursowej wystawie „Słowacki w karykaturze i parodii”. Kolejne edycje tego konkursu corocznie odbywają się w naszej szkole.

czerwiec 1999 r. Po raz pierwszy w historii szkoły uczniowie klas szóstych jako absolwenci opuszczają   mury szkoły.

Rok szkolny 1999/2000

Rozpoczynają się uroczyste obchody Roku Słowackiego. W szkole mają miejsce liczne   konkursy literackie, plastyczne, recytatorskie.

4 IX 1999 r. Uczniowie i nauczyciele biorą udział w uroczystościach odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego przy ulicy Skierki. Szkoła przejmuje opiekę nad pomnikiem.

czerwiec 2000 r. Delegacja uczniów naszej Szkoły bierze udział w uroczystości otwarcia „Jagiellońskiego Szlaku Unii Lubelskiej”.

20 VI 2000 r. Szkoła żegna po raz ostatni absolwentów klas ósmych.

Rok szkolny 2000/2001

W szkole uczy się 660 uczniów w 25 oddziałach. Pracuje 56 nauczycieli. Wydawana jest gazetka „Top Secret” (poprzednia „Julek S.”). redagowana przez uczniów pod kierunkiem p. M. Psujek i p. I. Luchowskiej. Szczególnie ważną rolę w pracy wychowawczej szkoły odgrywają rodzice. W ostatnim 10-leciu pracą Komitetu Rodzicielskiego kierowali: p. Ryszard Jakimiuk, p. Henryk Wiktor, p. Jan Masłowski.

26 V 2001 r. Uroczyste obchody 30-lecia Szkoły.

31 VIII 2005 r. Pan Tadeusz Jasionka po 15 latach sprawowania funkcji Dyrektora SP nr 3 kończy kadencję. Ze stanowiska z-cy Dyrektora odchodzi p. Wiesława Wasilewska.

1.IX.2005 r. Pani Violetta Olejewska obejmuje w drodze konkursu funkcję Dyrektora Szkoły. Funkcję zastępcy Dyrektora pełni pani Agnieszka Adamczyk-Syta.

Rok szkolny 2005/2006

Rozpoczyna się termomodernizacja Szkoły. To wynik wielu starań podejmowanych przez dyrektora Tadeusza Jasionkę, przez panią Celinę Stasiak - nauczycielkę naszej Szkoły i radną oraz przez panią dyrektor Violettę Olejewską.

Rok szkolny 2006/2007 r.

Kontynuowany jest remont Szkoły. Wszyscy pracownicy Szkoły angażują się w jego przebieg. Nasza Szkoła wypiękniała! W roku szkolnym 2006/07 w szkole jest 20 oddziałów. Szkoła ma swoją nową stronę w Internecie: www.sp3.lublin.pl. Twórcą i administratorem strony jest p. Irena Luchowska.

Lata 2001-2006

Jesteśmy nowoczesną placówką, wyposażoną w pracownię internetową i centrum multimedialne.
Osiągane w latach 2003-2006 wyniki sprawdzianu kończącego szkołę podstawową były wyższe od średnich uzyskiwanych w kraju, województwie i mieście. Uczniowie uzyskują wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych i sportowych.
Organizujemy i uczestniczymy w uroczystościach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne, włączamy się w akcje charytatywne i ekologiczne.Aktywnie włączamy się w działania w ramach Lubelskiego Dnia Samorządności.
Wyróżniamy najlepszych uczniów na Apelu Prymusów, corocznie przyznajemy nagrodę Szkolnego Nobla. W latach 2001-2006 otrzymali ja: Magdalena Mazur, Katarzyna Kamieniecka, Katarzyna Karolak, Nikodem Starek, Klaudia Stępniak i Jagoda Nykiel.
Realizowanych jest wiele ciekawych programów i przedsięwzięć: związanych z bezpieczeństwem uczniów, zapobieganiem agresji, wychowaniem patriotycznym i prozdrowotnym. Działające w szkole koła pozwalają na rozwój zainteresowań i pogłębianie wrażliwości uczniów. Corocznie organizowany jest Międzyszkolny Konkurs im. Juliusza Słowackiego a także Dni Otwarte Szkoły.
Nadrzędnym celem podejmowanych przez nauczycieli działań jest nauczenie uczniów rzetelnej pracy, odpowiedzialności za swoje czyny, szacunku dla drugiego człowieka; tak aby przygotować młodych ludzi do życia we współczesnej rzeczywistości.
Pracą Komitetu Rodzicielskiego kieruje p. Wiesław Jaszcz. W latach 2001-2006 na emeryturę przeszło wielu doświadczonych nauczycieli i pracowników szkoły: p. Wanda Kotarska, s. Teresa Drewnowska, p. Halina Surdacka, p. Wiesława Wasilewska, p. Jolanta Majczak, p. Ewa Leszczyńska, p. Beata Paluszek oraz p. Wanda Drzewiecka, p. Julia Gnutek, p. Teodora Rudzińska, p. Halina Szymczak, p. Józef Brutkowski, p. Stanisław Karpiński.

22 XI 2006 r. Uroczyście obchodziliśmy jubileusz XXXV-lecia Szkoły.

Lata 2006-2010

Nasza szkoła ciągle się zmienia: pięknieją sale lekcyjne, świetlicowe a także korytarze i toalety, coraz więcej pracowni wyposażonych jest w komputery i rzutniki a pracownia internetowa w tablicę interaktywną; uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych boisk szkolnych. Młodnieje też kadra nauczycielska. W naszej pracy pomagają nam rodzice. Dziękujemy Radzie Rodziców z jej przewodniczącą p. Edytą Grzegorczyk na czele, że zawsze możemy na Nich liczyć.Realizujemy programy: Bliżej siebie przez sport; Po zdrowie na własnych nogach; Spójrz inaczej; Ruch Radością Dzieci; Półkolonie w czasie wakacji: Wakacje z trzeźwą głową; projekty realizowane przez wychowawców w ramach godziny wychowawczej.Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego realizowali projekt badawczy Pierwszaki „Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – p. E. Piskor, p. A. Janowska.Nie sposób opisać wszystkich podejmowanych przez nas działań. Oto te, które szczególnie zapamiętamy:
2008 r.  Społeczność szkoły wraz z zaproszonymi Gośćmi uczestniczyła w podniosłej uroczystości posadzenia „Dębu Pamięci” poświęconego osobie por. Franciszka Chmielowca, zamordowanego w 1940 r. w Katyniu (prawnukowie pana F. Chmielowca są uczniami i absolwentami naszej szkoły) – koordynatorem ogólnopolskiego programu była p. U. Mojak. Warto dodać, że byliśmy pierwszą szkołą w Lublinie, która posadziła to symboliczne Drzewo Pamięci
2009 r. Uroczystość oddania boisk szkolnych; wraz z zaproszonymi Gośćmi świętowaliśmy ten  dzień na sportowo
            2009/2010 Uczniowie klas pierwszych rozpoczęli naukę według nowej podstawy programowej.
 
2010 r. Chór  szkolny należy do programu Śpiewająca Polska – kieruje nim p. Z. Wiertel.
31 VIII 2010 r. Pani Violetta Olejewska kończy kadencję Dyrektora SP nr 3 w Lublinie. Podejmowane przez p. Dyrektor działania zaowocowały znaczną poprawą bazy materialnej szkoły oraz realizacją nowatorskich programów edukacyjnych.
Rok szkolny 2010/2011
 Realizowanych jest wiele projektów, programów i przedsięwzięć  Pomagamy uczniom, którym jest trudniej: nauczyciele indywidualizują proces nauczania; dzieci uczęszczają na zajęcia wyrównywania wiedzy; uczestniczą w projekcie: Nasza szkoła, nasza szansą (projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego);korzystają z pomocy wolontariuszy ze stowarzyszenia „Wiosna” (ideą realizowanego przez członków stowarzyszenia projektu jest zasada: Każde dziecko ma prawo do sukcesu.) Koordynatorem prowadzonych działań jest p. pedagog Kazimiera Sitarz.
Nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego nadal realizują projekt badawczy Pierwszaki „Pierwsze uczniowskie doświadczenia – drogą do wiedzy”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – p. E. Kaczanowska. Uczestniczymy w programie Szkoła Dobrych Praktyk.
 
1 IX 2010 r. Pani A. Adamczyk-Syta zostaje powołana na p.o. dyrektora, funkcję zastępcy dyrektora pełni p. I. Ponieważ.
1 XII 2010 r. Pani Urszula Wesołowska obejmuje w drodze konkursu funkcję Dyrektora SP nr 3.
Pani A. Adamczyk-Syta kontynuuje działania na stanowisku zastępcy dyrektora. W szkole uczy się 456 uczniów w 18 oddziałach. Pracuje 41 nauczycieli (w tym 22 dyplomowanych, 12 mianowanych i 7 kontraktowych).
kwiecień 2011 r. Uzyskujemy od P. Minister Hall tytuł „Szkoły odkrywców talentów”
20 V 2011 r. – uroczyście obchodziliśmy jubileusz 40 – lecie Szkoły Podstawowej nr 3 w Lublinie. Zostaliśmy odznaczeni Medalem Wojewody Lubelskiego „za 40-letnią działalność edukacyjna i wychowawczą, wysoki poziom kształcenia oraz wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez pozalekcyjną działalność w kołach zainteresowań a także za służbę na rzecz rozwoju społeczności lokalnej miasta i regionu”. Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom, że zechcieli tego dnia być razem z nami. 
czerwiec 2011 r.
 Uzyskujemy  wynik: „bardzo wysoki” w sprawdzianie kończącym szkołę podstawową. Uczniowie są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Nauczyciele naszej szkoły inicjują wiele konkursów, w tym o zasięgu miejskim i wojewódzkim. Przywiązujemy dużą wagę do idei samorządności.  Jak każdego roku czekamy na naszych przyszłych uczniów i ich rodziców w czasie Dni Otwartych Szkoł

Lata 2011- ......dzisiaj

W zarządzaniu szkołą wykorzystujemy nowoczesne technologie - jako jedni z pierwszych zamieniliśmy papierowy dziennik szkolny na wersję elektroniczną. Nasza placówka dysponuje wszystkimi klasami lekcyjnymi wyposażonymi     w komputery z dostępem do Internetu oraz rzutniki. Ponadto 7 sal wyposażonych jest w tablice multimedialne, dzięki czemu proces edukacyjny stał się bardziej atrakcyjny dla uczniów, a przede wszystkim bardziej efektywny.

Dzięki współpracy z władzami samorządowymi na terenie szkoły znajduje się plac zabaw zbudowany w 2013r. w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przystosowany do potrzeb dzieci młodszych.  Systematycznie wzbogacana, o pozycje spoza kanonu lektur, oferta czytelnicza przyciąga uczniów do biblioteki szkolnej.

Uczniowie systematycznie uzyskują coraz lepsze wyniki na sprawdzianie klas szóstych.  W 2014 roku osiągnęliśmy stanin najwyższy - 9 i znaleźliśmy się wśród najlepszych szkół podstawowych w Lublinie. Wyniki ewaluacji zewnętrznej w 2015 r. wskazały, że wymagania państwa w zakresie efektów kształcenia i współpracy w zespołach realizujemy na bardzo wysokim poziomie odpowiednio oznaczonych literami A i B.

Każdego roku też otrzymuje  z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin  dyplomy za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, a w 2013 otrzymała Puchar Prezydenta Miasta Lublin za szczególne osiągnięcia dydaktyczne.  W roku 2014 nasi uczniowie osiągnęli ogromny sukces uzyskując I miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w mini koszykówce chłopców.

Wzięliśmy udział w projekcie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 2012. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i administracyjni skorzystali z projektu „Nowoczesne kompetencje-Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin”2013.  Dwukrotnie grupa nauczycieli i dyrektor wzięli udział w projekcie „Aktywna edukacja” - w ramach projektu ORE i CEO „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego    w przedszkolach i szkołach”- uzyskując Certyfikat Szkoły Gotowej na TIK 2014.  Wzięliśmy udział w Konkursie MEN „Sześciolatek w szkole” uzyskując w 2013 -2 wyróżnienia dla uczniów, a w 2014 - 3 wyróżnienia dla uczniów na etapie regionalnym. W ramach współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie organizowaliśmy Galę Wojewódzką i uzyskaliśmy tytuł „Szkoła przyjazna sześciolatkowi”. W ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” otrzymaliśmy dwukrotnie tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów” 2011/2012 i 2012/2013 (MEN/ORE). Realizowaliśmy projekt Lubelskiego Kuratora Oświaty „Szkoła dobrych praktyk”. W roku 2012 przystąpiliśmy do projektu „Szkoła promująca zdrowie” – złożyliśmy wniosek  i uzyskaliśmy w marcu  Certyfikat  Wojewódzki. Zrealizowaliśmy projekt polsko- szwajcarski KIK „Zapobiegania nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym”- otrzymaliśmy certyfikat w  2014. Od 2011 bierzemy udział w programie Szkół Uczących Się, którego celem jest wymiana doświadczeń dyrektorów i nauczycieli.

Co roku angażujemy się w ogólnopolskie projekty „Mam kota na punkcie mleka”, „Moje miasto bez elektrośmieci”, „Szkoła bezpiecznego Internetu”, ,,Rowerowa szkoła”(wyróżnienie 2015), „Szkoła czystych rąk”, „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w szkole” i wielu innych. Kształtujemy postawy prospołeczne poprzez udział uczniów w akcjach charytatywnych: „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Góra grosza”, „Przywróćmy dzieciom uśmiech”, akcję „ Psiak”. Sami też zorganizowaliśmy 3 edycje akcji charytatywnej „Akcja z pompą” polegającej na zbiórce funduszy dla uczennicy na zakup pompy insulinowej. Do  podjęcia tej inicjatywy zainspirowało nas otrzymanie tytułu  „Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą”. Wspomagali nas w tej akcji przedstawiciele władz samorządowych oraz znaczące postaci lubelskiej kultury i mediów.

Szkoła organizuje wiele konkursów. Na szczególną uwagę zasługują te pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Lublin: Przegląd Jasełka, Mały Ratownik  w Akcji, Międzynarodowy i Ogólnopolski konkurs literacki „Lubelszczyzna   w legendach”.

W 2013r. wzięliśmy udział w przygotowaniu koordynowanej przez WOiW wizyty studyjnej gości z Ukrainy, którzy odwiedzili naszą placówkę i zapoznali się ze specyfiką pracy polskiej szkoły.

Nasi wspaniali rodzice, często absolwenci, wspomagają nas w podejmowanych działaniach. Dwukrotnie już wspólnie napisaliśmy  i złożyliśmy projekt obywatelski dotyczący remontu boiska i posadzek w szkole. Klasowe rady wzięły udział w konkursie „Mam 6 lat” MEN dla Rad Rodziców (2013, 2014 - III miejsce dla Rady Rodziców ). Rodzice chętnie włączają się procesy wychowawcze organizując wspólnie   ze szkołą pogadanki dla uczniów i wykłady dla rodziców.

Rozwija się baza szkoły. W całym budynku wymieniono oprawy oświetleniowe, przeprowadzono kapitalny remont szatni przy sali gimnastycznej, zbudowano sieć bezprzewodowego Internetu, przeprowadzono bieżące remonty.

 

 

 

 

powrót